ODRŽANA SKUPŠTINA I UO SAVEZA KOŠARKE U KOLICIMA BiH