Organi saveza

Predsjednik Sportskog saveza USK-a:
Emir Dautović

Predsjednik Skupštine Sportskog saveza USK-a:
Ibrahim Alihodžić

Stručna služba / Generalni sekretar Sportskog saveza USK-a:
Elvis Felić

Članovi Upravnog odbora Sportskog saveza USK-a:

1. Emir Dautović Gradski sportski savez Cazin predsjednik
2. Saša Smiljanić Gradski sportski savez Bihać član
3. Velid Kuželj Sportski savez općine Sanski Most član
4. Tarik Halkić Sportski savez općine Bosanska Krupa član
5. Amir Medić Sportski savez općine Ključ član
6. Velmir Zahirović Sportski savez općine Velika Kladuša član
7. Admir Sijamhodžić Sportski savez općine Bužim član
8. Armin Mahmutspahić Sportski savez općine Bosanski Petrovac član
9. Dževad Hujić SSRI USK-a član
10. Seadin Badić Ispred Strukovnih saveza (Nogometni savez USK-a) član
11. Hasan Mulalić Ispred Strukovnih saveza (Atletski savez USK-a) član
12. Zijad Halilović Ispred Strukovnih saveza (Kickboxing savez USK-a) član
13. Enver Bajrektarević Društvo pedagoga tjelesnog odgoja USK-a član