Školski sport

ssuskp2015451987645987

DANI SPORTA USK-a – „HASAN HROMADŽIĆ - DŽEMIL ŠALAK“

Sportska manifestacija od posebnog značaja za naš kanton, ista obuhvata više hiljada učenika-ca Osnovnih i Srednjih škola, u više sportskih disciplina: košarka, odbojka, rukomet, mali nogomet, atletika, šah i stolni tenis. U prvoj fazi takmičenje se odvija na nivou svih osam gradova/općina, a u drugoj fazi na kantonalnom nivou učestvuju ekipe prvoplasirane na gradskim / općinskom nivou. Manifestacija ima tradicionalni karakter, posvećena je obilježavanju dana konstituisanja Unsko sanskog kantona, a nosi ime rahmetli Hasana Hromadžića – Generalnog sekretara SS USK-a u periodu od 1999 – 2011.godine i Džemila Šalaka – vrhunskog sportiste i predsjednika SS USK-a.

ssuskp2015451987645987

DANI SPORTA USK-a – „HASAN HROMADŽIĆ - DŽEMIL ŠALAK“

Sportska manifestacija od posebnog značaja za naš kanton, ista obuhvata više hiljada učenika-ca Osnovnih i Srednjih škola, u više sportskih disciplina: košarka, odbojka, rukomet, mali nogomet, atletika, šah i stolni tenis. U prvoj fazi takmičenje se odvija na nivou svih osam gradova/općina, a u drugoj fazi na kantonalnom nivou učestvuju ekipe prvoplasirane na gradskim / općinskom nivou. Manifestacija ima tradicionalni karakter, posvećena je obilježavanju dana konstituisanja Unsko sanskog kantona, a nosi ime rahmetli Hasana Hromadžića – Generalnog sekretara SS USK-a u periodu od 1999 – 2011.godine i Džemila Šalaka – vrhunskog sportiste i predsjednika SS USK-a.