ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SPORTSKOG  SAVEZA GRADA BIHAĆA