AERO KLUB BIHAĆ USPJEŠAN NA DRŽAVNOM PRVENSTVU U PRIJEDORU